OP WELKE RECHTSGEBIEDEN IS VAN EMSTEDE & SLAGER ADVOCATEN THUIS?

Van Emstede & Slager Advocaten heeft zich toegelegd op de navolgende rechtsgebieden: verbintenissenrecht, koop/verkoop, aanneming van werk, huur/verhuur, aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, civiel procesrecht en beslagrecht. Daarnaast verleent Van Emstede & Slager Advocaten rechtsbijstand in diverse incassozaken.

Voormelde rechtsgebieden zijn ook de rechtsgebieden waarmee ondernemer en consument in de waterrecreatiebranche het meest worden geconfronteerd.